bin_header
 
Welkom op de website van de buurtinformatienetwerken in Edegem
 
BIN - Buizegem BIN - Centrum BIN - Elsdonk BIN - Molenveld
 
Sinds 1 oktober 2013 zijn er in de gemeente Edegem vier buurtinformatienetwerken actief. Wil je meer weten van wat een BIN is en wat zijn de doelstellingen, lees de informatie op deze website. Hoe is het gestructureerd in de verschillende wijken, hoe ziet het geografisch spreidingsplan per wijk eruit? Ook dit kan je op deze site terugvinden.
 
Wil je deel uitmaken van BIN Edegem? Je kan gratis BIN-lid worden door je online te registreren en kennis te nemen van het huishoudelijk reglement. Klik hier voor het openen van het registratieformulier.